Det var i samband med höstbudgeten 2008 som regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presenterade kömiljarden, som de landsting får vara med och dela på som klarar vårdgarantins krav på specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar för minst 80 procent av patienterna.
När nu alla data sammanställts visar de att 17 av 21 landsting även klarar den högre gränsen på 90 procent. Dalarna och Västernorrland klarade inte 90-procentsnivån för behandling, medan Stockholm, Uppsala och Dalarna inte klarade den högre gränsen för besöken. Västernorrland misslyckades som enda landsting att leva upp till 80-procentsnivån. Det gäller besöken, där man bara klarade 78 procent.
– Systemet har fungerat mycket bättre än vi vågat tro. Resultaten har förbättrats på ett remarkabelt sätt. Det här har förbättrat förtroendet för svensk hälso- och sjukvård, sa en nöjd socialminister Göran Hägglund på en presskonferens under fredagen.
Anders Knape, ordförande för SKL, menade att kömiljarden fått landstingsledningarna »på fötterna« på ett sätt som inte skett tidigare.
– Det har varit en väldig fokus på dessa frågor. Man har insett att om man ska korta köerna måste man arbeta i samråd med patienterna och anpassa vården till patienternas behov och inte produktionsapparatens.
Under året har kritik riktats mot att en del landsting kortat sina köer genom att flytta över patienter till kön för frivilligt väntande. Göran Hägglund och SKL:s ordförande Anders Knape meddelade också att kraven för att få del av pengarna nästa år kommer att skärpas, så att även frivilligt väntande räknas med i statistiken. Inrapporteringskraven blir också hårdare. 95 procent av alla patienter måste redovisas, och det måste ske alla årets 12 månader. Dessutom utvidgas vårdgarantin till att omfatta alla specialiteter.

Läs mer:

Tabeller, resultat på regeringens webbplats.