Bakom det gemensamma initiativet, The Prescription for a Healthy Planet, står koalitionen Health Care Without Harm (HCWH), europeiska Health and Environment Alliance (HEAL) och det brittiska klimatrådet Climate and Health Council (CHC), som Sveriges läkarförbund är anslutet till.
Delegationen omfattar även företrädare för bland andra World Medical Association, europeiska lungläkare och CPME – The Standing Committee of European Doctors – en sammanslutning av EU:s medlemsländers nationella läkarförbund. Även företrädare för Världshälsoorganisationen WHO medverkar.
Ett andra syfte med The Prescription for a Healthy Planet är att skapa ett globalt nätverk för en klimatvänlig hälso- och sjukvård, Global Network for Climate Friendly Healthcare.