Motionerna utskottsbehandlades under torsdagseftermiddagen, och i dag fredag tas beslut i plenum.
Av de 41 motionerna var ungefär hälften avklarade vid 11-tiden på fredagen.
Läkarförbundet ska också verka politiskt aktivt under det kommande året för ökade ekonomiska resurser till primärvården.
Annat som förbundet ska verka för är att kvaliteten på sjukhusmaten förbättras.
Möjligheten att inrätta ett karriärprogram för medlemmarna med tillgång till »karriärcoacher« ska utredas.
Förbundet ska ta upp en diskussion med Sveriges Kommuner och landsting om sjukintygens utformning.
Jämställda löner ska prioriteras högt kommande år.
Däremot avslogs motionen från Upplands allmänna läkarförening och Medicine studerandes förbund om minimilön för icke legitimerade läkare.
Förbundet ska också verka för att läkares arbetskläder tydligt identifierar läkarnas profession.