Läs mer
http://www.aklagare.se/sv/Media/Nyheter/Pressmeddelande-Beslut-i-atalsfragan-i-lakararendet/