Efter att ha varit redaktör för »Allmänmedicin« rekryterades Anders Håkansson till Läkartidningens medicinska redaktion i början av förra decenniet.
Anders var även professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och brann för ett flertal uppgifter. Han var kliniker, lärare, forskare och forskarutbildare.
Anders hade god organisatorisk förmåga och tog ofta på sig arbetsuppgifter utöver dem som naturligt föll på hans lott i redaktionen. Hans intresse för medicinsk publicistik var genuint, och han organiserade kurser för medicinska redaktörer. I våra diskussioner var Anders synpunkter alltid genomtänkta och väl avvägda.
Trots sin sjukdom var han djupt engagerad i sina uppgifter som medicinsk redaktör in i det sista. Saknaden efter honom är stor.


Anders Håkansson svarade för allmänmedicin, folkhälsofrågor och grundutbildning i sitt arbete som medicinsk redaktör på Läkartidningen. Anders Håkansson hade precis fyllt 60 år.