– Än så länge håller tidplanen för förhandlingarna att komma fram till ett nytt avtal senast under vecka 16, säger Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare.
– Men först måste vi komma in i realförhandlingar om respektive parts yrkanden.
Läkarförbundet har hittills inte fått något konkret bud från arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta, arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Arbetsgivarsidan prioriterar pensionsavtal och omställningsfrågor medan Läkarförbundet vill förhandla utifrån ett smörgårdsbord av förbättrade villkor, med arbetsmiljö och höjda löner för AT-läkare i fokus, se Knappa löneökningar inför årets lönerörelse – arbetsmiljön i fokus.
– SKL vill ha en principöverenskommelse om att gå över till ett rent avgiftsbestämt pensionsavtal. Men vi har förklarat att läkarna skulle förlora på ett sådant. Även övriga förbund säger nej till ett rent avgiftsbestämt pensionsavtal. Vi är alltså inte ensamma om det. SKL vill också förhandla om ett omställningsavtal för den kommunala sektorn.
Läkarförbundet ser gärna att ett omställningsavtal finns men anser att frågan inte hör hemma i en avtalsrörelse. Läkares behov av omställning, det vill säga aktiva åtgärder för att bli anställningsbar vid uppsägning på grund av arbetsbrist, är inte en prioriterad fråga bland medlemmarna.
– Vi är inriktade på att diskutera nivåer och våra frågor. Bara 37 procent av Läkarförbundets medlemmar är medlemmar i arbetslöshetskassan. Det innebär att de flesta av våra medlemmar inte kan få del av omställningsmedlen. Har man inte en grundförsäkring, kan man inte räkna med att få ta del av en tilläggsförsäkring.
Läkares intresse för att omskola sig till andra yrken är för övrigt begränsat, konstaterar Karin Rhenman.
Vid starten av avtalsrörelsen talade SKL om »sifferlösa« och löpande avtal. Detta tror Karin Rhenman att arbetsgivarparten kommer att få backa på. Avtal inom industrin som slöts i slutet av förra veckan för IF Metall och för Sveriges ingenjörer ger minst 3,2 procent i avtal som sträcker sig över 22 månader, respektive 2,6 procent i avtal som löper 18 månader.
– Det motsvarar 3,5 procent räknat på ett tvåårsavtal.