Enligt SKL är parterna överens om att inte offentligggöra innehållet i budet.
Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman har meddelat att hon inte kan uttala sig om förhandlingarna för närvarande.
Medlemmar i Läkarförbundet följa avtalsrörelsen genom att logga in på Läkarförbundets webbplats slf.se under Lön & villkor/Avtal 2010/ Senaste nytt.
Sveriges Kommuner och landstings information om avtalsrörelsen finns här: Avtal 2010.