– Det kanske kan se egendomligt ut att byta politik så här nära valet, säger socialminister Göran Hägglund till Läkartidningen. Men staten – det är ju du och jag och vi är ju alla privatpersoner så på så vis kan man ju säga att ett statligt ägande också är ett privat ägande. Fast i lite större skala.
– Och vi i alliansen tror ju väldigt starkt på privat ägande, det vill jag gärna slå fast.

Socialdemokraternas taleskvinna Ylva Johansson säger att en närmare beskrivning av hur en privatisering av hela sjukvården ska gå till kommer att presenteras i de rödgrönas budgetproposition som- kanske – kommer före valet.
– Det viktiga är principen, säger Ylva Johansson. En privatisering kommer att ge staten gigantiska intäkter som ska finansiera satsningen på landets alla pensionärer som ju byggt vårt fina land. Det kan också ge pengar till alla infrastruktursatsningar vi vill göra – inte minst den vindkraftsdrivna tunnelbanan i Kiruna som vi lovat miljöpartiets Peter Eriksson.
Professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Sören Holmberg, är inte förvånad över skiftet i de båda blockens sjukvårdspolitik.
– Alla partier vill in mot mitten. Och alliansen har upptäckt att mittenväljarna vill ha statlig sjukvård medan de rödgröna har upptäckt att mittenväljarna vill ha privat sjukvård. Svårare än så är det inte, säger Sören Holmberg.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är inte heller hon förvånad.
– Sveriges läkarförbund är ju både för och emot privatiseringar och statligt ägande beroende på vem man talar med. Så det gör ju ingen skillnad i sak för vårt vidkommande. Huvudsaken är att det bedrivs vård, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Detaljerna i de båda förslagen kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.