Löneutvecklingen från 2008 till 2009 var i genomsnitt 2,7 procent för läkare i kommunal sektor, för kvinnorna hade medellönen ökat med 2,8 procent och för männen med 2,7 procent.
Det visar den lönestatistik för 2009 som Läkarförbundet presenterade på måndagen.
Statistiken har för andra året i rad ett nytt befattningsklassificeringssystem, som bland annat ger möjlighet att särredovisa vikarier, både före och efter legitimation. Den sämsta löneutvecklingen, på bara 0,3 procent, hade enligt statistiken just icke legitimerade vikarier.
Bäst var löneutvecklingen för läkare som är chefer direkt underställda nämnd/styrelse. De har fått 5,1 procent mer i lön under perioden. Kvinnor på den nivån tjänar 92 903 kronor i månaden, i snitt 4 procent mer än sina manliga kolleger vars medellön är 88 985 kronor i månaden.
För samtliga i kommunal sektor var medellönen 52 942 kronor i månaden, för kvinnorna 49 885 kronor i månaden och för männen 55 859 kronor i månaden.
Statistiken avser även privat sektor. För privat anställda läkare inom Vårdföretagarna var löneutvecklingen i genomsnitt 2,8 procent – 3,0 för männen och 2,3 för kvinnorna.

Läs statistiken: http://lakartidningen.se/pdf/lonestat_lakare_2009.pdf