Det är Rättsmedicinalverkets egen personal som genomför revisionen tillsammans med professor Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi, som agerar på uppdrag av narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig.
– Jag kommer inte själv att vara med men hoppas att åklagaren kommer att vara det. Då får han själv möjlighet att höra vad som sägs på plats, säger Björn Hurtig.
Åklagaren Peter Claeson meddelade på eftermiddagen 10 maj att han inte hade möjlighet att prata med Läkartidningen.
Till att börja med var Kai Knudsen, docent och överläkare i anestesi och intensivvård, kallad som sakkunnigvittne till rättegången, men det vittnet har Björn Hurtig återkallat eftersom han anser att Olof Becks yttrande från revisionen kommer att behandla samma frågor.