Hemblodtrycksmätning tycks också ge minst lika god träffsäkerhet när det gäller att förutsäga risk för död eller att drabbas av någon hjärt- och kärlhändelse.
Att blodtrycket mäts hemma kan innebära både för- och nackdelar för patienten, såväl större bekvämlighet som större oro. Användningen bör därför föregås av individuell bedömning.
Läs hela rapporten på SBU:s webbplats: Hemblodtrycksmätning