Skrivelsen tar avstamp i alliansregeringens hälso- och sjukvårdspolitiska program och uttrycker var Läkarförbundet står i förhållande till det i en rad frågor. Förbundets syfte med skrivelsen är att få till ett samarbete mellan politikerna och vårdens professioner för att finna gemensamma utgångspunkter.
– Att så här punkt för punkt jämföra regeringens samlade sjukvårdspolitik med våra prioriterade frågor är ett grepp för att snabbt och konkret visa socialministern var Läkarförbundet står, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, i ett pressmeddelande.

Läs sammanfattning av skrivelsen:

Potential i politisk dialog