Styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, ställer sig bakom expertgruppen.
Irene Jensen är beteendevetare och i dag professor i personskadeprevention vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, där hon leder interventions- och implementeringsforskning.
– Det är oerhört spännande att få den första professuren i företagshälsovårdsforskning. Företagshälsovården är en mycket viktig aktör inom folkhälsoarbetet. Det inkluderade arbetslivet och arbetets betydelse för hälsan är otvetydig och där har företagshälsovården en viktig roll. Samarbete mellan akademin och praktiken i företagshälsovårdsarbetet är en högpotent modell som har en potential att ge effekter – både på arbetshälsa, företagens produktivitet och den samhällsekonomiska utvecklingen, säger Irene Jensen på FAS webbplats.
Professuren finansieras i tre år av FAS och kan förlängas i ytterligare tre år.