JO är också kritisk till att landstinget skickat ut ett dokument som kan tolkas som att landstingsledningen vill begränsa yttrandefriheten.
»En offentlig arbetsgivare får inte ingripa mot en anställd för att denne använt sig av grundlagskyddad rättighet«, slår JO fast.
Bakgrunden är en anmälan från en läkare vid Hudiksvalls sjukhus. Läkaren har i JO-anmälan kritiserat landstingsdirektören i Gävleborgs län för att denne låtit skicka ut en promemoria till sjukhusets anställda med förhållningsorder om hur de fick yttra sig i besparingsdebatten.