Enligt ett utredningsförslag till ny biobankslag ska det inte längre krävas uttryckligt samtycke för att samla in och bevara vävnadsprov för patientens vård och behandling. Det räcker med att patienten inte motsäger sig detta, så kallat tyst samtycke. Patienten ska dock informeras om sin rätt till självbestämmande.
Sådana prov får även bevaras för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete inom vården samt för utbildning och forskning. Det ska dock vara möjligt för provgivaren att neka till att proven används till dessa ändamål.
Utredningen föreslår att det ska bli möjligt att under vissa villkor lämna ut vävnadsprov för identifiering av avlidna och utredning av faderskap. Däremot ska polisen inte kunna begära ut prov för utredning av brott, så som skedde ur det så kallade PKU-registret i samband med utredningen av mordet på Anna Lindh.