Uppropet stöder den kongolesiske läkaren Denis Mukweges krav på det internationella samfundet för att få slut på krigsvåldtäkterna och den sexuella tortyren i Demokratiska republiken Kongo.
Uppropet har sitt ursprung i SFOG-veckan i september då dr Denis Mukwege, Panzi Hospital, Demokratiska republiken Kongo, föreläste för runt 500 medlemmar.
– Församlingen var andlös, och på årsmötet efteråt diskuterade vi vad vi kunde göra i denna fråga som upprörde så många, berättar Ulf Högberg, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG.
Appellens text är skriven av Margit Endler, ST-läkare vid Södersjukhuset, som också tolkade föredraget från franska.
– Att simultantolka Denis Mukwege blev en väldigt stark upplevelse. På hans sjukhus ser de allt fler kvinnor med irreparabla skador. Det är väldigt svårt att veta vad vi kan göra, men det här blev ett steg. Om läkare från hela världen går samman, ställer sig bakom sin kollega och fördömer det som sker tror jag att det kommer göra ett mycket kraftfullt intryck, säger Margit Endler.
Appellens text baseras i stora delar på den artikel på DN Debatt som hon och två kolleger skrev i oktober.
Uppropet har ambitionen att samla så många personer och organisationer som möjligt inom hälso- och sjukvården över hela världen.
Webbplatsen öppnades den 13 december. Den 14 december hade de nordiska motsvarigheterna till SFOG skrivit under, liksom Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet samt ett 80-tal enskilda personer. På förmiddagen den 15 december stod 264 namn på listan.

Till uppropet:

http://www.stopthewarrapes.com/

Uppropet i korthet:

• Kräv av regeringarna i Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och Uganda att de tar kontroll över sina reguljära och irreguljära miliser som sprider förödelse i området.
• Stärk och förläng de fredsbevarande styrkornas uppdrag.
• Medverka till att skapa en kongolesisk polisstyrka till största delen bestående av kvinnor med uppgift att skydda civilsamhället.

Artikeln på DN Debatt:

»EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo«

Fick Olof Palme-priset 2008

Denis Mukwege belönades med Olof Palme-priset 2008.