Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting har kommit överens om kriterierna för kömiljarden 2011. Tidsgränserna skärps. För att kunna göra anspråk på extrapengarna måste landstingen ge vård snabbare än vad kraven i vårdgarantin anger, se faktarutor.
Läkarförbundets nya ordförande, Marie Wedin, är kritisk till vårdgarantin och de ekonomiska styrmedlen:
– De åsidosätter eller åtminstone förminskar värdet av läkares medicinska prioriteringar.
– Jag tycker att den nya liksom den gamla kömiljarden är fyrkantig. Den spär på samma tänkande att det bara är tidpunkter som räknas.
Handlar grundkonflikten om makten över prioriteringar?
– Ja, detta är ett sätt för politiken att slippa att ta tag i prioriteringsdiskussionen, att göra det väldigt lätt för sig genom att säga till verksamheterna att »nu får ni se till att klara alla eftersom vi inte klarar av att prioritera«.
– För läkare är de medicinska prioriteringarna jätteviktiga. Det är det hela yrket går ut på. Men i vårdgarantin åsidosätts eller åtminstone förminskas det tänkandet genom att ekonomiska styrmedel satts in.
– Jag tycker att det är lite fegt av politikerna. Man sätter upp en vårdgaranti för att sedan överlåta till verksamheten att klara allt.

Läs även:

Marie Wedin: Se över vårdgarantin!
Tydligare tider för vårdkö och kontakt

Vårdgarantin:

Vårdgarantin är sedan 1 juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen. Landstingen är skyldiga att erbjuda vård inom de tidsgränser som anges i förordningen om vårdgaranti (2010:349).
• Kontakt med primärvården samma dag.
• Läkarbesök inom en vecka om primärvården bedömer att besök behövs.
• Besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar.
• Behandling inom 90 dagar efter beslut om behandling.

Nya kömiljarden:

Överenskommelsen innebär:
• 400 miljoner kronor delas ut till landsting där minst 70 procent av patienterna behövt vänta högst 60 dagar, eller kortare, på specialistbesök inom planerad specialiserad vård. Ytterligare 100 miljoner kronor delas ut till landsting som klarar detta för minst 80 procent av patienterna.
• 400 miljoner kronor delas ut till landsting där minst 70 procent av patienterna väntat 60 dagar, eller kortare, på beslutad behandling inom planerad specialiserad vård. Ytterligare 100 miljoner kronor fördelas till landsting som klarar detta för minst 80 procent av patienterna.

Särskild satsning inom barn- och ungdomspsykiatrin:
• 107 miljoner kronor delas ut till landsting där minst 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har fått en första bedömning inom 30 dagar.
• 107 miljoner kronor fördelas till landsting som når målet att minst 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning/behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har påbörjat fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Läs mer:

Socialdepartementet: Kraftigt kortade väntetider krävs för att ta del av kömiljarden