Kömiljarden och vårdgarantin styr fel, enligt Läkarförbundets nyvalda ordförande Marie Wedin i en radiointervju den 16 december. Hon vill att vårdgarantin ses över.
– Vårdgarantin har blivit väldigt fyrkantig. Den prioriterar dem som har en solklar diagnos, medan de som har en kronisk sjukdom eller som kanske inte har en diagnos, de gamla skröpliga, hamnar i bakvattnet. Det är ovärdigt ur läkarsynpunkt och det är kostsamt, sa hon bland annat.
– Det är diagnosen och patientens behov som ska styra och våra skattepengar ska gå till dem med störst behov.
– Läkarförbundet står bakom det här.
Marie Wedin tror också att patienterna förstår resonemanget.

Lyssna på intervjun på sr.se:

Ny läkarbas vill avskaffa vårdgarantin

Veckans webbfråga: Leder vårdgarantin fel?

Se webbfrågan på Lakartidningen.se 14-21 december. På fredagseftermiddagen hade 83 procent svarat ja på den frågan.