Under vecka 7 väntades Jørg Mørland inkomma med sitt yttrande till Socialstyrelsens rättsliga råd, se Rättegången försenas ytterligare.

Ännu på fredagseftermiddagen var det dock tomt i Rättsliga rådet inkorg.
Rättsliga rådet ska ta upp ärendet vid sitt sammanträde den 1 mars, se Rättsliga rådet tar upp narkosläkarfallet i mars. Men det förutsätter förstås att ledamöterna har haft tid att läsa Jørg Mørlands yttrande. Utifrån Jørg Mørlands yttrande fattar Rättsliga rådet ett beslut som sedan meddelas åklagaren.