I en nationell registerstudie har man hittat 60 fall där barn och unga mellan 4 och 19 år insjuknat i narkolepsi 2009 och 2010. Av dem var 52 vaccinerade med Pandemrix, det vill säga nästan 90 procent. Vaccinationstäckningen i den aktuella åldersgruppen var 70 procent.
Läkemedelsverket framhåller apropå de finska resultaten att man bör avvakta resultaten från motsvarande studier i Sverige och Europa för att se om resultaten kan bekräftas. Redan nu kommer myndigheten att ta upp en förnyad diskussion med Socialstyrelsen om rekommendationerna att vaccinera riskgrupper med Pandemrix bör revideras.
Enligt Socialstyrelsen finns i dagsläget ingen anledning att ändra rekommendationerna gällande vaccinering med Pandemrix.
I Sverige har 60 fall av misstänkt samband rapporterats. Förutom i Sverige och Finland har ökad narkolepsifrekvens observerats även på Island, medan man i övriga länder i Europa inte har sett någon ökning av antalet narkolepsifall. Därför bedömer både Läkemedelsverket och THL att det troligtvis finns flera samverkande faktorer, som genetisk känslighet eller samtidig influensainfektion.