Det handlar om att utveckla bland annat de organisatoriska förslag som lämnades i rapporten »Guldgruvan i hälso- och sjukvården« (se LT nr 44/2010, sidan 2701), översynen av de nationella kvalitetsregistren som är ute på remiss fram till den 15 mars.
Mona Boström, till nyligen landstingsdirektör i Stockholm (se LT nr 22/2010, sidorna 1452-5), ska också lämna förslag på finansiering av de nationella kvalitetsregistren, med utgångspunkt i Dagmaröverenskommelsen för 2011.
Uppdraget utförs i samverkan med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och i samråd med andra berörda myndigheter och organisationer.