Anledningen till polisanmälan är, enligt läkaren, att sjukhuschefen i medier och i andra sammanhang ska ha antytt att läkaren medvetet misskött sitt uppdrag genom att lägga sig att sova i stället för att ta hand om en patient.
ST-läkaren är en av de två läkare som utpekas som ansvariga för ett par incidenter på akuten i Varberg i november i fjol, där patienter fick vänta på läkarbedömning i flera timmar, trots att de klassades som högprioriterade, se LT nr 5/2011, sidan 194.
Ledningens hantering av de två avvikelseärendena utlöste starka känslor bland delar av personalen, som ansåg att enskilda läkare fått klä skott för något som bottnar i systemfel. Efter diskussioner med läkarföreningen beslutade sjukhusledningen att inte vidta några disciplinåtgärder mot läkarna, men kritiken mot dem kvarstår.
Sjukhuschefen är inte den enda chef på sjukhuset som polisanmälts. För några veckor sedan kom en anonym polisanmälan om bedrägeri från personal på sjukhuset mot verksamhetsområdeschefen för ortopedi och kirurgi. Det handlar om att han ska ha tagit ut lön för tid som han inte varit på sjukhuset.
Sjukhuschefen har i medierna tagit verksamhetsområdeschefen i försvar och sagt att han hade ett specialavtal. Verksamhetsområdeschefen var ansvarig för utredningen av de båda avvikelserna, och enligt sjukhuschefen är det den konflikten som ligger bakom polisanmälan.