Under dagen den 24 mars har åklagare Peter Claeson gjort en justering i gärningsbeskrivningen som finns i stämningsansökan. Förutom den gärningbeskrivning som gäller sedan tidigare, att narkosläkaren uppsåtligen berövat flickan livet genom förgiftning med narkosmedlet tiopental, så har åklagaren nu gjort följande tillägg: »I andra hand görs gällande att [narkosläkaren] uppsåtligen försökt beröva [flickan] livet på sätt som anges i stycket ovan.«