Tisdagen den 22 mars meddelade åklagare Peter Claeson att den kompletterade förundersökningen inom kort ska överlämnas till försvarare, målsägandebiträde och domstol. Därefter ska han också begära ett datum för huvudförhandlingarna av Solna tingsrätt.
– Jag tycker det är fel. Det blev väldigt klart sedan jag läste det norska expertutlåtandet. Jag läste faktiskt om det i morse, säger försvarsadvokaten Björn Hurtig.
Yttrandet, som på grund av sekretess ännu inte finns tillgängligt för Läkartidningen, går enligt Björn Hurtig delvis emot vad som framkommit i förundersökningen.
– Mørland för även fram alternativa dödsorsaker, säger Björn Hurtig och fortsätter:
– Om man inte kan bevisa att ett brott föreligger för att det finns en rad alternativa förklaringar till en effekt, i det här fallet döden, då ska man inte gå till domstol.
Björn Hurtig säger att han inte kan förstå vad Peter Claeson har för motiv till sitt beslut.
– Man kan inte driva ett mål bara för en princips skull. Ska min klient dras i ekluten bara för en princips skull?
Björn Hurtig kommer att begära överprövning av åtalsbeslutet som Peter Claeson har fattat med anledning av Rättsliga rådets utlåtande.
– Den här genomgången har Mørland gjort på åklagarens begäran. Han har kommit fram till alternativa hypoteser, och ändå väljer åklagaren att gå vidare. Det är min skyldighet att begära en överprövning!
Peter Claeson meddelar via sin myndighet att han just nu inte ger några ytterligare kommentarer om ärendet.