Åklagaren Peter Claeson ansåg sig fortfarande i går den 7 mars inte redo att kommentera Mørlands yttrande eller vad det betyder för åtalet. Han trodde att han skulle kunna göra det i dag. I går kom Peter Claeson emellertid överens med försvarsadvokaten Björn Hurtig om att skicka yttrandet, som är skrivet på norska, för översättning till svenska innan man fattar några vidare beslut i ärendet.

– Så att det inte ska bli några tokigheter, säger Peter Claeson.

Översättningen beräknas ta cirka 8-10 dagar.
Innan dess vill Peter Claeson inte kommentera yttrandet. Samma sak säger Björn Hurtig.
Läkartidningen har inte tillgång till Jørg Mørlands yttrande då det skyddas av förundersökningssekretess.