Måndagen 11 april presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson departementspromemorian »Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar«.
Regeringen reviderar sjukförsäkringsreformen, som har fått hård kritik, inte minst av läkare (se till exempel Sjukskrivning – en ny och omöjlig konstart för läkare?).
Det ska framöver bli lättare att göra individuella bedömningar. Den som är för sjuk för att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser ska få stanna i sjukförsäkringen.
Utöver svår sjukdom ska även andra omständigheter göra det »oskäligt« att tvinga en person ut ur sjukförsäkringen.
För personer utan sjukpenninggrundande inkomst (»nollklassade«) skapas en egen ersättning.
Övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bli smidigare.
Arbetsförmedlingen föreslås vidare få 3 000 nya platser att erbjuda personer med nedsatt arbetsförmåga.
– Grunderna i sjukförsäkringsreformen ligger fast. Men efter en noggrann översyn lägger regeringen nu fram förbättringar samt några tekniska justeringar för att sjukförsäkringen bättre ska fungera i enlighet med ambitionerna, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson vid presskonferensen på måndagsförmiddagen.
I åtgärdspaketet poängteras att förtroendet för kedjan inom socialförsäkringen ska stärkas: för regler, för myndigheten och för rättssäkerheten i prövningen. Den enskildes stöd vid omprövning ska stärkas och Försäkringskassans medicinska kompentens och samarbete med sjukskrivande läkare förbättras.
– Här pratar vi om människor med en komplex problembild, inte sällan med inslag av psykiatriska problem. Här ska offentlig sektor vara en del av lösningen, men även privat verksamhet måste komma in, säger Ulf Kristersson och flaggar för näringslivsstöd.
Lars Jerdén, distriktsläkare, Jakobsgårdarna, Borlänge, var en av 108 läkare som nyligen skrev under ett upprop i Svenska Dagbladet: »Sluta straffa våra patienter« om regeringens sjukvårdsreform.
Vad tycker du om regeringens förslag?
– Det är vissa saker som är bra. Men ett stort problem är bristen på anpassade tjänster, de gamla skyddade verkstäderna, typ Samhall.
Lars Jerdén tycker att regeringen missat det viktigaste:
– Roten till problemet är inte den bortre gränsen i sjukskrivningen utan att det är i princip omöjligt att bli sjukpensionär. De här patienterna snurrar runt i systemet till allmän olycka. De tar jättestora resurser från sjukvården. Många av dem lider. Många hamnar i socialbidrag fast de är sjuka, säger Lars Jerdén.
– Så länge man har stängt porten till sjukpensionering är det kosmetika innan man hittat en rimlig nivå igen, fortsätter han.
– Tidigare hade Sverige 550 000 sjukpensionärer, och det är ju på tok för mycket. Nu konstaterar regeringen själv att vi har bland de lägre siffrorna i Europa. För att du ska kunna bli sjukpensionär ska du inte ens kunna klara av ett skyddat arbete någonstans i Sverige.
Regeringens förslag skickas inom kort ut på remiss. De planerade förändringarna läggs i budgetpropositionen. De nya reglerna planeras träda i kraft från 1 januari 2012.