Nya namn i Sjukhusläkarnas styrelse är Evita Zoucas, kirurg i Lund, och Anna Sjöström, neurolog i Umeå, som båda valdes in på en tvåårsperiod. Ny är också Kenneth Lindahl, kirurg i Norrköping som valdes på ett år.
I toppen sitter dock veteraner. Samtliga män. Thomas Zilling valdes till ny ordförande efter Marie Wedin, som i december övertog ordförandeskapet för Läkarförbundet. Som förste vice ordförande valdes Bengt von Zur-Mühen, som till vardags arbetar med transplantationsmedicin i Uppsala. Andre vice ordförande, Lars Nevander, är barnpsykiater i Lund.
Kvar i styrelsen finns också Mikael Rolfs, barnanestesi, Stockholm, och Viktoria Hjalmar, hematolog, Stockholm, samt Anders Dahlqvist, kardiolog, Gävle/Stockholm.
Avgick gjorde andre vice ordförande Karin Båtelson, Göteborg, och ledamoten Anna-Karin Stridsman, Umeå.
– Det var ett i allt väsentligen samstämt fullmäktige. Många frågor diskuterades utan kontroverser, säger valberedningens talesman Sven Wallerstedt, invärtesmedicinare, Göteborg.