Utökade jobbskatteavdrag och utbildningsinsatser finns med i regeringens vårproposition, som på onsdagen överlämnades till riksdagen.
Läkare beräknas enligt Finansdepartementet i snitt få 369 kronor extra i plånboken i månaden i det nu föreslagna femte jobbskatteavdraget (beräknat på en lön på 60 300 kronor). Ett vårdbiträde beräknas motsvarande få 189 kronor i månaden, medan sjuksköterskan får 316 kronor.
Den svenska ekonomin förutspås vara mycket stark de närmste åren. Finansminister Anders Borg luftade vid en webbutsänd presskonferens en oro för att lönerna kan komma att stiga okontrollerat för efterfrågade yrkesgrupper medan svagare grupper ställs utanför.
– Det är viktigt att unga människor kommer in i produktiva anställningar, att integrationen fungerar och att människor stannar kvar i arbetslivet, framhöll finansministern.
Anders Borg manade samtidigt arbetsmarknadens parter att hålla löneavtalen på låga nivåer. Detta motiverade han med att reallöneutvecklingen i ett historiskt perspektiv är god.
Ett överskott i statsfinanserna väntas redan för innevarande år. I slutet av mandatperioden räknar Borg med ett överskott om 180 miljarder kronor.
Några löften om mer pengar till hälso- och sjukvård ville Anders Borg under den webbutsända presskonferensen inte utfärda – utöver det redan aviserade föreslaget om reviderad sjukförsäkringsprocess (se Regeringen backar om sjukförsäkringen).