När uppgörelsen blivit klar på onsdagen den 4 maj sa Thomas Zilling till Läkartidningen:
– Jag kommer att fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarföreningen och kommer att få mer tid för de frågorna framöver. Jag tror mig ha styrelsens förtroende, och imorgon ska jag träffa kansliet och utlysa en telefonkonferens så att styrelsen får veta alla detaljer.
Sjukhusläkarnas styrelse ska ha telefonkonferensen ikväll fredag, berättar föreningens förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.
– Han har mitt fortsatta förtroende, med den information jag har haft.
Vad tänker du om det som hänt?
– Mina tankar går till läkarna i Varberg och hur de ska ha det framöver när facket blir hårt åtgånget av arbetsgivaren.
Det är en »olustig situation« när arbetsgivaren köper ut medarbetare i stället för att ta itu med arbetsmiljöproblem, tycker han.
Vad betyder det som har hänt för Sjukhusläkarna och dess styrelse?
– För Sjukhusläkarna går verksamheten vidare.
– Läkarförbundet i stort måste se över hur man hanterar situationer där arbetsgivaren vill köpa ut fackligt förtroendevalda. Man måste höra hur tongångarna går i medlemskåren, som i alla lägen då det har hänt något. Ska man ta en strid med jurister eller ska man ta en överenskommelse? Jag förstår att man i ett enskilt ärende alltid strävar efter en överenskommelse. Alternativet är en troligtvis långdragen process och det är ofta ett dåligt alternativ, för det ger en ovisshet, även om man är helt övertygad om att man har rätt.
– Det är ju dels ett medlemsärende, dels har man själva principfrågan, att det handlar om en förtroendevald. Nu har man valt en överenskommelse som gett dubbla utfallet mot vad Thomas hade kunnat vänta i Arbetsdomstolen, och det tyder på att arbetsgivaren saknade skäl. Jag tror att en och annan medlem gärna hade sett att man drivit saken till sin spets, säger Bengt von Zur-Mühlen.
*
Fotnot: Thomas Zilling fick 32 månadslöner och började arbeta i Varberg 2007. Vägran att återanställa en felaktigt avskedad person ska enligt LAS 39§ ge 16 månadslöner i skadestånd vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio år och 32 månadslöner vid minst tio års anställning.