Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, föreningen Kost och Näring samt Sveriges Konsumenter genomför en gemensam satsning för att sätta fokus på sjukhusmaten som en viktig del i vården och något som påverkar patienternas tillfrisknande.
Inom ramen för satsningen söker man goda exempel på hur man på sjukhus eller på enskilda kliniker lyckats skapa en bra måltidsupplevelse tack vare sådant som lednings- och kvalitetssystem, kostpolicyer, utbildningsinsatser, individanpassad kost, god måltidsmiljö med mera.
Både personal, patienter och anhöriga inbjuds att dela med sig av bra exempel.