Förhandlingarna mellan Hallands läkarförening och sjukhusledningen vid Hallands sjukhus i Varberg angående den läkare som varslades om varning den 27 april, samma dag som Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslades om avsked, fortsatte på torsdagen.
Förhandlingarna avslutades dock inte utan ajournerades åter och ska fortsätta den 18 maj. Enligt ett pressmeddelande från Hallands läkarförening beror det på att parterna behöver inhämta mer information.