Europadomstolen ansåg i en dom i slutet av 2010 att Sverige inte bröt mot Europakonventionen när psykiatern och forskaren Christopher Gillberg 2005 dömdes för tjänstefel för att han vägrat lämna ut patientmaterial till forskare som ifrågasatt hans resultat kring DAMP.
Två av de sju domarna ansåg dock att Sverige brutit mot artikeln om skydd för privatlivet, och nu har domstolens överinstans, den så kallade stora kammaren, beslutat ta upp fallet.