Hege Gjessing är 39 år och är tjänstledig från anestesikliniken vid Rikshospitalet i Oslo. Hon har varit ordförande för yngreläkarföreningen sedan 2007 och har suttit i Legeforeningens centralstyrelse sedan 2009. Hon tillträder ordförandeposten i Legeforeningen den 1 september.
Vice ordförande blir allmänläkaren Trond Egil Hansen.
Legeforeningen, som firar 125 år i år, inledde sitt landsstyremöte den 25–27 maj med ett jubileumsmöte på Den norske opera i Oslo.