Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, har medverkat i flera internationella studier om det eventuella sambandet mellan mobiltelefonanvändning och sjukdomsrisk. Han var en av de experter som skulle utvärdera stödet för en eventuell koppling mellan elektromagnetiska fält och cancer.
IARC meddelade dock inför mötet att Andres Ahlbom entledigats från uppdraget. Skälet är en potentiell intressekonflikt som har att göra med hans uppdrag i sin brors företag, Gunnar Ahlbom AB. Företaget, där Ahlbom fram till nyligen varit styrelseledamot, bedriver enligt Bolagsverket konsultverksamhet och marknadsföring inom bland annat telekommunikationer.
Det var Anders Ahlbom själv som informerade IARC om uppdraget.
– Jag blev uppringd av en journalist som nämnde saken för mig, och efter det informerade jag IARC.
Borde du inte ha insett själv att styrelseuppdraget kunde uppfattas som ett problem?
– Med tanke på den uppståndelse som blivit är det klart att det hade varit mycket enklare om jag informerat dem tidigare, säger Anders Ahlbom, som samtidigt förnekar att det skulle finnas någon intressekonflikt.
– Man har läst bolagsordningen, och den är väldigt vid. Bolaget arbetar med IT-frågor, men utan koppling till vare sig mobiltelefoni eller hälsorisker.
Tror du att IARC:s beslut har att göra med att det handlar om en så kontroversiell fråga?
– Det är alldeles uppenbart att man är väldigt bekymrad över att få kritik, framförallt från aktivisterna.
Sedan det blev känt att Anders Ahlbom uteslutits på grund av potentiellt jäv, skrev ett 20-tal professorskollegor från KI och från utländska universitet ett protestbrev till IARC:s chef Christopher Wild.
– Vi upprördes över att man verkar tillämpa reglerna för intressekonflikt på olika sätt på olika personer beroende på vad man har för inställning i sakfrågan, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid samma institution som Anders Ahlbom och en av undertecknarna.
Anders Ahlbom är ordförande för Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, och myndigheten utreder om uppgifterna om intressekonflikt påverkar hans uppdrag för SSM.