– Vi tycker det är bra att vi visar att vi jobbar gemensamt och att vi har stöd från förbundet. Vi kommer att lämna öppet för att höra vad våra medlemmar känner och tycker, informera om vad vi gjort och vad vi planerar att göra framöver och höra om det finns synpunkter, säger Anders Åkvist, ordförande i Hallands läkarförening.
Det finns 110 läkare vid sjukhuset i Varberg. Anders Åkvist uppskattar att knappt hälften av dem kommer på mötet.
Att Marie Wedin deltar vid mötet innebär att förbundsledningen inte dessförinnan kommer att svara de fackliga representanterna vid sjukhuset i Varberg som i fredags i ett brev till förbundsledningen frågade: »Vilka åtgärder och vilken hjälp kan Läkarförbundet centralt erbjuda oss mot det maktspel som vi nu ser att arbetsgivaren bedriver?«, se »Hur ska vi kunna fortsätta det fackliga arbetet?«.
Förbundets presidium planerade i går först att formulera ett brevsvar till sjukhusläkarna. Brevet skulle Läkartidningen få ta del av. Nu skickas inget brev. Åtminstone inte före mötet.
– Hallands läkarförenings styrelse ville ha ett muntligt möte, säger Marie Wedin.
Efter mötet i morgon kommer hon och Anders Åkvist att träffa Region Hallands personaldirektör Jörgen Britzén.
– Vilka förändringar man ska göra och hur man ska få en bättre arbetsmiljö, det får Hallands läkarförening och regionledningen arbeta med. Det jag vill prata med honom om är den förtroendekris som det innebär att säga upp ett skyddsombud. Beroende på vad han säger får vi se vad vi ska göra sedan, säger Marie Wedin.
Anders Åkvist berättar att föreningen igår måndags hade ett inledande samtal med Jörgen Britzén och regionens förhandlingschef Joachim Björnklev om vad det som inträffat får för konsekvenser.
– Då pratade vi om hur det har gått till och berörde detta att det rör en av våra fackligt förtroendevalda, även om regionledningen vill skilja på de sakerna, säger Anders Åkvist.
Hur ser du på möjligheterna att jobba fackligt i Varberg?
– Vi kan inte låta detta påverka vårt fackliga arbete i Halland. Vi får driva det vidare med ännu större kraft. Det påverkar förtroendet mellan sjukhusledningen och medlemmarna i Varberg, och det är i första hand arbetsgivarens ansvar. Men vi får bidra även i det, säger Anders Åkvist.
Överläggningar inleddes i går måndag mellan läkarföreningen och arbetsgivaren om varslet om varning av den läkare vid sjukhuset i Varberg som stängdes av från sitt arbete samtidigt med Thomas Zilling den 27 april. Överläggningarna ska fortsätta på torsdag, berättar Anders Åkvist.