– I dag har läkarföreningen fortsatt överläggningarna och ajournerat överläggningarna, och de kommer att återupptas på onsdag. Då kommer vi också att få juridiskt stöd från Läkarförbundet centralt, säger Anna Myredal, vice ordförande i Hallands läkarförening och specialistläkare vid medicinkliniken vid Hallands sjukhus, Varberg.
– Eftersom överläggningarna fortfarande pågår kan vi inte prata så mycket om vad de gäller eller om skälen till varslet, och det är för att inte äventyra överläggningarna.
Vid överläggningarna på onsdag kommer Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg att delta.
Hur är läget hos er nu?
– Kollegerna här är i chock. Vi är ledsna och oroade över den här utvecklingen. Thomas Zilling är ju huvudskyddsombud och fackligt förtroendevald, en mycket skicklig läkare och kirurg och uppskattad av kolleger, patienter och övrig personal.
Har någon annan fått ta hans roll som skyddsombud nu när han är avstängd från arbetsplatsen?
– Nej jag tror inte vi har löst frågan med skyddsombud för läkarna.
På måndagen hoppade Ulf Angerås av sitt konsultuppdrag som verksamhetsområdeschef för verksamhetsområde 3 (kirurgi, ortopedi och medicin) vid sjukhuset.
– Det beklagar vi för vi hade stor tillltro till Ulf Angerås, som är en respekterad och erfaren chef och kirurg, säger Anna Myredal.
Ulf Angerås var en av de konsulter som sjukhuset hyrde in via Ledningsbolaget för någon månad sedan då den tidigare, av läkarna kritiserade, verksamhetsområdeschefen Mikael Wulker Sylmé avgick.
– Den uppgörelse vi hade med Ulf Angerås var att han skulle tjänstgöra i Varberg på deltid. Eftersom han även har andra uppdrag är hans bedömning att det inte är tillräckligt, säger sjukhuschef Anders Dybjer på Region Hallands webbplats.
Som en tillfällig lösning fram till den 15 juni blir nu Ulrika Christensen, sjuksköterska och vårdkoordinator inom verksamhetsområde 3, tillförordnad verksamhetsområdeschef.
Lars Ivarsson, läkare och inhyrd konsult, blir biträdande verksamhetsområdeschef samt läkarchef vid kirurgkliniken.
Lars Ivarsson var tidigare inhyrd konsult för att stötta de tre läkarcheferna, men förra veckan meddelade läkarchefen för kirurgi att även han lämnade sitt chefsuppdrag.
Det tidigare så kallade stabsläget är nu hävt och verksamheten vid sjukhuset i Varberg bedöms fungera normalt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, enligt sjukhusledningen.