Tyskland, främst de norra delarna, upplever just nu ett stort utbrott av EHEC (enterohemorragisk E coli-infektion). Sedan slutet av april har 214 fall rapporterats av hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS, en allvarlig komplikation som kan drabba EHEC-smittade. Tre personer har hittills avlidit.
Bo Svenungsson, överläkare vid Smittskydd Stockholm, säger att det rör sig om ett av de största utbrotten av EHEC någonsin och bedömer att antalet smittade totalt kan röra sig om flera tusen.
– Man räknar med att tio procent av dem som drabbas får HUS, så det måste vara många fler fall.

De senaste dagarna har man även i Sverige börjat se en ökning av patienter med hemolytiskt uremiskt syndrom som troligtvis smittats i Tyskland. Fallen rapporteras från olika delar av landet. Smittskyddsinstitutet uppmanar därför vården nu att vara särskilt vaksam på patienter som söker vård för EHEC-symtom som (blodig) diarré och buksmärtor och som rest i Tyskland under maj.
Utmärkande för utbrottet i Tyskland är att ovanligt många vuxna, framför allt kvinnor, fått svåra symtom, vilket annars är vanligast hos barn. Bo Svenungsson beskriver i en kommande artikel i LT just ett allvarligt fall av EHEC hos en vuxen kvinnlig patient. Han betonar att det är viktigt att man som läkare frågar alla patienter som kommer med symtom på magsjuka om de har varit i Tyskland. Dessa personer ska snarast erbjudas provtagning för EHEC.
– Det är också viktigt att man frågar efter EHEC på remissen till labbet. EHEC hör inte till det man letar efter rutinmässigt i avföringsodling.
Smittskyddsinstitutet kartlägger tillsammans med smittskyddsenheterna smittvägarna för de svenska fallen.
Myndigheter i Tyskland har identifierat gurkor från Spanien som en källa till smittan. Smittskyddsinstitutets råd till allmänheten i Sverige är att vara noggrann med att skölja grönsaker och att inte äta kött som inte tillagats ordentligt.

Läs mer på Smittskyddsinstitutets webbplats:

EHEC-utbrott i Tyskland – svenska resenärer allvarligt sjuka