– Då förtroendet mellan mig och sjukhusledningen är förbrukat väljer jag nu att avsluta min anställning med acceptabla villkor, säger Thomas Zilling, enligt Läkarförbundets webbplats, se Thomas Zilling avslutar sin anställning.
– Det är beklagligt att det har gått som det har gått. Vi har träffat en uppgörelse som är acceptabel för båda parter, säger Thomas Zilling till Läkartidningen sent på onsdagskvällen.
– Vi är överens om att anställningen upphör i augusti, och fram till dess ska jag inte befinna mig på arbetet.
– Jag kommer att fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarföreningen och kommer att få mer tid för de frågorna framöver. Jag tror mig ha styrelsens förtroende, och imorgon ska jag träffa kansliet och utlysa en telefonkonferens så att styrelsen får veta alla detaljer.
Hur mår du?
– Jag mår bra. En sådan här process är ju väldigt jobbig att gå igenom. Samtidigt är jag nöjd med överenskommelsen. Nu får man blicka framåt. Det finns många utmaningar att ta tag i.
Varför accepterade du att gå frivilligt?
– Arbetsgivaren lämnade ett ekonomiskt väldigt fördelaktigt bud.
Hur mycket det handlar om vill Thomas Zilling inte berätta.
Ser du några problem med att du gick med på uppgörelsen?
– Alternativet att hålla sig kvar var ingen framkomlig väg. Hallands sjukhus behöver arbetsro, och andra krafter får ta vid nu när jag inte kommer längre.
Hade det kunnat vara ett alternativ att ta ett avskedande och låta frågan gå till Arbetsdomstolen och få arbetsgivarens agerande prövat där?
– Som privatperson är det inget bra alternativ för då har jag ingen inkomst. Dessutom, en process i AD gagnar ingen. Det skapar bara bittra människor. Och personligen är jag nyvald ordförande i Sjukhusläkarföreningen, och att då figurera i en utdragen rättstvist, det skapar ingen trovärdighet.
Vad skickar det du har varit med om för budskap till andra skyddsombud? Kan de råka ut för samma sak?
– Uppenbarligen, för det har ju skett. Och högsta ledningen på Läkarförbundet är väldigt upprörd.
Vad hade arbetsgivaren för skäl?
– Jag vill inte gå in på dem. Det gäller min roll som huvudskyddsombud, men mer vill jag inte säga.
Det finns rättsfall i Arbetsdomstolen där arbetsgivaren med framgång har kunnat hävda illojalitet som grund för avskedande. Har det varit fråga om det?
– Jag har inte fått ta del av något skriftligt, så det skulle bli hörsägen.
Medan dagens överläggningar har pågått har Thomas Zilling befunnit sig på Läkarförbundets kansli i Stockholm och haft telefonkontakt med dem som fört hans talan i Halmstad, där överläggningarna ägt rum på onsdagen.
– Jag har haft väldigt gott stöd av Läkarförbundet i den här processen, säger Thomas Zilling.
Anders Åkvist, ordförande i Hallands läkarförening, tycker att det är bra att arbetsgivaren tog tillbaka varslet, men han beklagar att sjukhuset har blivit av med en duktig kirurg och facklig förtroendeman.
Är ni oroliga för att det utifrån kan se ut som om det är lätt för en arbetsgivare att köpa ut en facklig förtroendeman?
– Det finns naturligtvis en risk för att man kan se det på det viset. Men det viktigaste för oss har varit att kämpa för Thomas och att det blev som han ville ha det.
Kommer det här att få några konsekvenser för det fortsatta fackliga arbetet?
– Vi kommer i första hand att stötta den andra av våra medlemmar som också är utsatt. Sedan får vi fundera över hur vi ska bedriva det fackliga arbetet och överväga följderna, säger Anders Åkvist.
På måndag har Hallands läkarförening överläggning med arbetsgivaren om den andre medlemmen som är avstängd från sitt arbete på sjukhuset i Varberg, och som varslats om varning.