I dag är hemsjukvården överförd från landsting till kommun i cirka två tredjedelar av landet. Utredningens uppdrag av regeringen har varit att komma med förslag för att motivera samtliga kommuner att överta huvudmannaskapet. I de län där en övergång inte har skett är oftast ekonomin skälet.
Eftersom merparten av hemsjukvården gäller äldreomsorg så ökar hemsjukvårdskostnaderna i kommuner som har övertagit huvudmannaskapet, samtidigt som hälso- och sjukvårdskostnaderna minskar. Med en skatteväxling mellan landsting och kommun kan de ekonomiska förändringarna regleras: kommunerna höjer sin skattesats lika mycket som landstinget sänker sin. Men alla kommuner inom samma landsting måste vara med för att en skatteväxling ska kunna ske. Säger en kommun nej så blockeras en uppgörelse.
Och i kommuner med många äldre ökar kostnaderna mer än vad de får in på växlingen.
Därför föreslår utredningen ett hemsjukvårdstillägg på 1,5 procent av kommunens standardkostnad, en omfördelning av 300 miljoner kr. Det skulle medföra att de kommuner som övertar hemsjukvården går på plus, och det blir minus för de kommuner som säger nej.
För att driva på utvecklingen mot förändrat huvudmannaskap föreslår utredningen att man inom landstingen kan ha pågående mellankommunala utjämningssystem under en period av max fem år.

I utredningens uppdrag ingick också att se på möjligheten att läkare skulle ingå i överföringen av hemsjukvården, dvs att kommunerna skulle kunna anställa läkare. Emellertid anser utredningen att med den enskildas rätt, enligt hälso- och sjukvårdslagen paragraf 26, att fritt välja läkare skulle detta vara omöjligt. Dock anser man att det är fullt möjligt att läkare kan ingå i de team som samordnas i de enskilda fallen.

Utredningen föreslår också att kommunerna ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för patienter som tillfälligt vistas i kommunen.