Det berättar David M Cutler, ekonomiprofessor vid Harvard University och en av arkitekterna bakom president Obamas Health care act.
– USA införde aldrig försäkringar som täcker alla. Bara Sydkorea och Irland har en mindre andel offentlig finansiering av hälso- och sjukvård än USA, beklagar sig professorn, inbjuden av försäkringsföretaget Skandia till Almedalen.
David M Cutlers recept för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem kräver fyra ingredienser: Hela befolkningen ska vara ansluten, systemen ska drivas av professionell etik – »Hur gör vi människorna gott?«, adekvata resurser ska finnas och vården ska premiera personal »att göra rätt«.
Men även med dessa ingredienser på plats utgör demografin en utmaning.
– De centrala problemen för både USA och Sverige är inte så olika, säger David M Cutler och refererar till en aktuell svensk framtidsspaning som säger att hälften av alla nyfödda i Sverige kommer att bli 100 år.
Sverige lägger i dag 9,1 procent av sin totala budget på hälso- och sjukvård. Motsvarande siffra för USA är 15,7 procent.
– Om hälso- och sjukvårdsutgifterna går över 10 procent är det en tung utgift, säger David M Cutler.
Vid en efterföljande paneldebatt påminde Anna Thoursie, chefsekonom på Kommunala företagens samorganisation, om Borgkommissionens rapport, som presenterades i Almedalen i fjol. Denna pekade på klyftan mellan förväntningar på välfärden och vad vi kommer att ha råd med. Kommissionen föreslog en parlamentarisk utredning för att hitta lösningar.
– Det har varit helt tyst, säger Anna Thoursie.
Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, vill skynda långsamt:
– Det första steget är inte att förändra hälso- och sjukvårdssystemet helt, utan vi bör arbeta på systemet, kanske mot det holländska. Nu måste vi stärka sjukvården och se vad vi kan göra utanför sjukhusen.