Till skillnad från övriga organisatoriska ingrepp i den skånska universitetssjukvården verkar det råda en relativ samstämmighet kring att bygga ett nytt universitetssjukhus. Ledningen för Skånes universitetssjukhus, SUS, vill samla den mest avancerade vården till antingen Malmö eller Lund (se »Samla all högspecialiserad vård i Skåne på en plats«).

– Det vore inte helt fel med ett tredje sjukhus. SUS har inte vårdplatser, och lokalerna i både Malmö och Lund är gamla och kostar att renovera, säger Carl Axel Bankert, förhandlingssekreterare, Malmö läkareförening, som dock anser det vara för tidigt att säga vilken vård som ska bedrivas där.

Var ska då detta nya sjukhus placeras?
– Därom tvistas det, men det måste gå vägar dit. Det skulle vara olämpligt om inte ambulanser kan ta sig fram, och patienter ta sig till sjukhuset. Men att bygga nytt, det tar tid, fortsätter han.

Per-Anders Abrahamsson, klinikchef (se Skånska klinikchefer i upprop mot sparkrav), förespråkar att bygga ett nytt universitetssjukhus. Bland annat mot bakgrund av erfarenheter av en illa förberedd fusionering av två universitetssjukhus, där allt skilde från patientjournalsystem till arbetskulturer.

– Vi blev sannolikt minst drabbade av samgåendet av sjukhusen, för vi hade fyra år, 1998 – 2002 då jag var gemensam klinikchef Malmö–Lund, där vi gemensamt försökte att få ihop urologin i Malmö, Lund och Skåne. Men vi blev stoppade av samma politiker 2002 som nu försöker uppfinna hjulet en gång till.

Men han varnar för att för stor energi läggs vid de yttre betingelserna:

– Ska man planera för sjukvården på olika nivåer krävs ordentliga utredningar och underlag. Så att man inte kommer fel på det och ska reparera först i efterhand när byggnaderna redan står där. Tyvärr är man ofta alldeles för fixerad vid fysiska byggnader, att bygga monumentalbyggnader.

Som ett underlag för planeringen av det framtida hälso- och sjukvårdssystemet har sjukhuschefen för SUS, Bent Christensen, lämnat en arbetsrapport till regionpolitikerna där tre alternativ för universitetssjukvården analyserats:
• Att behålla två jämnstora sjukhus med en betydande andel bassjukvård och specialiserad sjukvård, där flertalet verksamheter är dubblerade.
• Att genomföra en långtgående profilering med exempelvis cancersjukvård koncentrerad till Lund och övrig vård i Malmö.
• Att koncentrera högspecialiserad och viss specialiserad vård till ett enda geografiskt sjukhusområde.