En majoritet av klinikcheferna vid Skånes universitetssjukhus har undertecknat ett upprop mot sparkrav som är satt på verksamheten. Sjukhuset står inför en stor vårdkris när en redan hårt belastad verksamhet ställts inför ytterligare sparkrav, bland annat i form av anställnings- och vikariestopp, menar undertecknarna av brevet som skickades i förra veckan till de sju divisionscheferna vid Skånes universitetssjukhus med kopia till sjukhuschefen Bent Christensen och biträdande sjukhuschef Barbro Halén Sjöberg.

– Vi har ett sparbeting på nästan en halv miljard kronor, och det kommer aldrig att gå eftersom vi redan nu går på knäna. Efter sommaren kommer vi inte att kunna hålla vårdgarantin för de tunga cancerpatientgrupperna: bröst, prostata, kolorektalcancer med flera, säger Per-Anders Abrahamsson, verksamhetschef, urologkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, och en av initiativtagarna till uppropet.

Klinikcheferna varnar för att det inte går att upprätthålla full produktion med mindre personalresurser än vad som finns i dag, utifrån nuvarande förutsättningar.

Per-Anders Abrahamsson har varit med om flera turer inom Skånesjukvården men säger sig aldrig tidigare ha stått inför en så allvarlig vårdsituation som dagens. Befolkningstillväxt, omvänd ålderspyramid, hög andel invandrare – framför allt i Malmö – och rationaliseringar innebär att det i dag saknas marginaler.

– Vad som är fallet nu är att vi har ett storsjukhus där vi företrädesvis opererar högspecialiserade diagnosgrupper: framför allt cancer och andra livshotande tillstånd. Allt annat är utlokaliserat, inom urologin, till Ystad, Landskrona och Trelleborg, berättar Per-Anders Abrahamsson.

– Den benigna lätta kirurgin med i övrigt friska patienter görs på mindre sjukhus, som går bra och till och med gör vinst, medan vi har akutinflöden tillsammans med de multisjuka, vårdkrävande patienterna. Utöver patienterna från Skåne har vi även patienter från Blekinge, Kronoberg och Södra Halland – där man saknar specialister inom flera opererande specialiteter som kirurgi, urologi med flera, fortsätter han.

Att det är »väldigt tuffa tider« tillstod Bent Christensen, sjukhuschef för Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö, i en kommentar till Sydsvenskan måndagen den 27 juni, apropå klinikchefernas upprop.

– Vi är några veteraner som har upplevt många organisationsförändringar och nedskärningar. Men nu är det stopp. Det viktigaste är nu att vi får möjlighet att föra en direktdialog med regionledningen. Både med den administrativa ledningen och den politiska ledningen, säger Per-Anders Abrahamsson.

– Att få sätta sig ner och resonera förutsättningslöst hade varit oerhört värdefullt, och det tror jag att regionledningen egentligen skulle uppskatta, säger Per-Anders Abrahamsson.

Läs brevet till divisionscheferna:

Bästa divisionschefer!