I Sverige rekommenderas inte längre Pandemrix till barn och ungdomar under 18 år eftersom man har kunnat se en ökad risk för narkolepsi efter vaccination.
Författarna bakom en kinesisk studie, publicerad i Annals of Neurology (2011;70:410-417), diskuterar om infektionen i sig skulle kunna öka risken.
Läkemedelsverket kommenterar resultaten på sin webbplats och säger att de bör tolkas med försiktighet. Från Läkemedelsverket har man tidigare sagt att det kan finnas andra samverkande faktorer vid vaccination med Pandemrix som kan bidra till en ökad risk för narkolepsi. Den kinesiska studien talar för att H1N1-infektionen i sig skulle kunna vara en sådan faktor, menar Läkemedelsverket.
– Kinesiska data motsäger inte de samband vi ser, men vi undrar om det finns någon bidragande faktor – kanske en infektion som pågår vid tidpunkten för vaccinationen – som gör att vaccination hos vissa barn ger sjukdomen narkolepsi, säger Ingemar Persson, professor vid Läkemedelsverket.