För drygt två år sedan införde Norrlands universitetssjukhus i Umeå rökstopp inom ortopedin. En mängd sjukhus och kliniker har följt efter, sedan Socialstyrelsen gett grönt ljus för strategin under förutsättning att landstingen samtidigt erbjuder program för rökavvänjning.
I våras vägrade en patient att gå med på att sluta röka och nekades en knäoperation vid Piteå älvdals sjukhus. Patienten har därför gjort en anmälan till patientnämnden i Norrbottens läns landsting.
Överläkare Anders Sundelin, länschef för ortopedin i Norrbottens läns landsting, har handlagt kontakterna med den aktuella patienten.
– Rökstoppet i Norrbotten är beslutat på högsta politiska nivå så det är egentligen inte mycket för patientnämnden att pröva. Men jag har i mitt svar pekat på att det här absolut inte är en moralisk fråga för oss utan helt och hållet rör patientsäkerheten i samband med en operation.
Har Norrbotten ett strängare rökstopp eftersom det handlar om ett krav när andra sjukhus och landsting har det som en rekommendation?
– Nja, jag är inte så säker på att man kan beskriva det så förenklat. Men det man kan säga är att rökstoppet inom vår ortopedi gäller alla ingrepp, små som stora. Vi är restriktiva med undantag, men kan ge sådana vid exempelvis psykiatriska diagnoser, där det inte är rimligt att begära av en patient att klara rökavvänjning, säger Anders Sundelin.