Totalt 1,9 miljoner läkarbesök ersattes förra året enligt lagen om läkarvårdsersättning (»nationella taxan«), en minskning med närmare 7 procent jämfört med 2009.
Ersättningen var i genomsnitt 804 kronor per besök, en ökning med 4,6 procent.
Den samlade ersättningen som betalades ut var drygt 1,6 miljarder kronor, en minskning med 2,5 procent jämfört med 2009.
De dryga tusen läkarna fördelar sig ojämnt över landet. Den största gruppen, 416, finns i Stockholms län. Därefter kommer Region Skåne med 235 och Västra Götaland med 157. Sedan faller antalet ner till Gotland och Västernorrland som har vardera två.
Flest besök tog taxeläkarna i Sörmland emot, i snitt 2 627 besök per läkare.

De fem vanligaste specialiteterna bland de läkare som gått på taxan är allmänmedicin (316), psykiatriska specialiteter (191), vissa opererande specialiteter (133), obstetrik och gynekologi (118) och invärtes specialiteter m m (107).

Antal läkare som fått ersättning enligt taxan 2010, fördelade per landsting:

Stockholms läns landsting 416
Landstinget i Uppsala län 46
Landstinget Sörmland 18
Landstinget Östergötland 22
Landstinget i Jönköpings län 12
Landstinget Kronoberg 7
Landstinget i Kalmar län 5
Landstinget Blekinge 7
Region Skåne 235
Landstinget Halland 20
Västra Götalandsregionen 157
Landstinget i Värmland 14
Örebro läns landsting 14
Landstinget Västmanland 5
Landstinget Dalarna 11
Landstinget Gävleborg 9
Landstinget Västernorrland 2
Jämtlands läns landsting 5
Västerbottens läns landsting 14
Norrbottens läns landsting 32
Gotlands kommun 2
Totalt 1 053