– Personligen har jag haft den bästa kontakt med Bent Christensen utifrån vad som är möjligt, säger Jens Bernow, ordförande i Malmö läkareförening, i en kommentar till beskedet som offentliggjordes av Region Skåne på måndagen.
– Man har olika positioner och tycker inte lika i allt, men Bent Christensen har gjort ett gott försök även om han har varit ganska hårt styrd av politikerna, fortsätter Jens Bernow.

Har Malmö läkareförening önskemål på kommande chef för Skånes universitetssjukhus?
– Vi hoppas att regiondirektör Sören Olofsson ska vaska fram ett bra namn. Bent Christensen har gjort ett bra arbete i det mesta, och vi önskar honom lycka och välgång som pensionär.

Bent Christensen rekryterades som chef till universitetssjukhuset i Lund 2004. Vid sammanslagning av sjukhusen i Lund och Malmö 2010 blev han chef för Skånes universitetssjukhus.