– Det skulle kunna ha varit en negativ konsekvens om det som åtalet gällde hade framstått som en avart av den vardagliga vården i livets slutskede. Men rätten är väldigt tydlig med att det är två skilda saker. Att avsiktligt ge så höga doser så att en patient avlider får man inte göra, även när patienten har väldigt lite tid kvar att leva. Därmed faller det ingen skugga över vården i livets slutskede.
Kristina Söderlind Rutberg är själv narkosläkare, precis som den åtalade läkaren. Hon är inte kliniskt verksam men tror inte att en fällande dom hade påverkat hennes gärning om hon hade varit det.
– Vi har både rätten och skyldigheten att lindra smärta, ångest och andra symtom i livets slutskede för alla patienter, vuxna som barn. Jag tycker inte att det som hänt har lett till några diskussioner kring den saken, och jag vill hoppas att en fällande dom inte försämrat möjligheterna till ett värdigt slut för döende i alla åldrar.
Har det kommit något gott ur processen?
– I dag har jag svårt att se det. Det har varit oerhört tungt för dem som varit personligt och professionellt berörda.