Fängelse blev straffet för 20 läkare och andra sjuksköterskor i Bahrain som i våras vårdade demonstranter i samband med upplopp och protester mot den sittande regimen. De dömdes den 29 september av en militärdomstol i Bahrain till mellan 5 och 15 års fängelse.
Amnesty International anser att domarna är politiskt motiverade.
Läkarförbundet fördömer genom World Medical Association (WMA) domarna. 

WMA:s ordförande, dr Wonchat Subhachaturas, har i en kommentar till domslutet konstaterat att domarna är orimliga, eftersom det är läkares etiska plikt att ge patienter vård, oavsett politiska förhållanden.
WMA kräver att domarna, som togs efter en summarisk rättegång, omprövas.