Åren 2007–2010 har Läkarförbundets ordinarie förbundsfullmäktigemöte hållits i början av december, efter ett fullmäktigebeslut 2006.
Men inför fullmäktigemötet 2009 motionerade Göteborgs läkarförening om att flytta tillbaka mötet till våren. Man hänvisade bland annat till svårigheterna att närvara vid både riksstämman och fullmäktigemötet när de ligger så nära varandra i tid.
Frågan bakades in i den organisationsutredning som beslutades om vid fullmäktigemötet 2009, och vid fullmäktigemötet i fjol meddelade förbundets centralstyrelse, CS, att inriktningen är att mötet ska hållas på våren. Nu har CS spikat datumet för 2012 års förbundsfullmäktigemöte till den 1 juni.
– Det känns mer aktuellt att ha det på våren. När man beslutar om verksamhetsberättelse och årsredovisning är de närapå ett år gamla, och nästa verksamhetsår har nästan tagit slut, säger Håkan Wittgren, Läkarförbundets vd.
Ett skäl till att fullmäktigemötet flyttades till hösten var att yrkesföreningarna då skulle hinna ha sina egna fullmäktigemöten på våren. Efter flytten har antalet motioner ökat från runt 20 till bortåt det dubbla, men om det finns något samband är oklart, menar Håkan Wittgren.
– Men vi hoppas att intresset för de politiska frågorna ska förbli lika stort.
2011 års fullmäktigemöte hålls den 8–9 december.