– Det var schyst och nog enda sättet att ge henne någon form av upprättelse. Starkt gjort av domstolen.
Ingvar Ericson är inte förvånad över domslutet eftersom han redan från början varit tveksam till analyserna på Rättsmedicinalverket och uttryckt förvåning över att man ändå gått vidare trots de extrema resultaten beträffande halterna av tiopental, och morfin, i blodprovet.
– Björn Hurtig har ju vid flera tillfällen begärt att få genomföra en vertikal revision av RMV. Han gjorde det till och med innan det första åtalet väcktes. Och nu visar det sig att resultatet från den blev avgörande för målet. Det är otroligt oroande att åklagaren flera gånger avvisade en åtgärd som sedan visar sig vital för hela ärendet.
Ingvar Ericson tror att utan den vertikala revisionen hade vi inte kunnat se dagens friande dom.
Men Ingvar Ericson menar att all skuld inte kan läggas på RMV:s laboratorium, även rättsläkaren som obducerade flickan har enligt honom ett stort ansvar.
– Petra Råsten-Almqvist gick ut med en oreserverad tolkning utifrån fullständigt extrema värden! Hon har ju förstått värdets extrema karaktär men har ändå tillåtit sig att dra slutsatsen att det handlar om en avsiktligt kraftig överdosering. Och inte uppmärksammat polisen på vad hennes slutsatser byggde på!
Ingvar Ericson säger att han hoppas att åklagaren Peter Claeson inte överklagar och att han tror att domens väl motiverade slutsatser får honom att avstå. Däremot hoppas han att det blir en annan fortsättning på fallet.
– Det måste bli en granskning av hur man handlagt ärendet, hur man kunnat hålla på så här i två och ett halvt år!